Bulletins


 

Bulletin No.:
Bulletin číslo:
Bulletin Classification
Klasifikace bulletinu
Date of Issue
Datum vydání
Bulletin title
Název bulletinu
Affected aircraft
Týká se letadel
Brief description
Stručný popis
ALL-SA-3-0-5-0001-2017
ALL-SA-4-0-5-0001-2017
ALL-SA-5-0-5-0001-2017
Safety Alert
Závazný
5.10.2017 ELEVATOR CONTROL STUCK
ZABLOKOVÁNÍ PODÉLNÉHO ŘÍZENÍ
All BRISTELL aircraft fitted with Rotax 912 iS, iS Sport, Rotax 914 engines and an autopilot.
Všechny letouny BRISTELL s motory Rotax 912 iS, iS Sport, Rotax 914 a autopilotem.
Elevator servo rod check
Kontrola táhla serva výškovky
Download EN Stáhnout CZ