Bulletins

BRISTELL B23

Bulletin No.
Bulletin číslo

Bulletin Classification
Klasifikace bulletinu

Date of Issue
Datum vydání

Bulletin title
Název bulletinu

Affected aircraft
Týká se letadel

Brief description
Stručný popis

Header

ADxC-73-SB-014

Service Bulletin for convenience or option

21.4.2022

Replacement of fuel filler neck placard

B23 All aircraft

- Addition of fuel grade AVGAS UL91 to the corresponding section in the AFM

- Replacement of fuel filler neck placards according to ADxC-DC-73-046

- Replacement of AFM ADxC-73-001-AFM by latest revision B

ADxC-73-SB-008

Service Bulletin to introduce improvements

13.8.2021

AFM changes

B23
All aircraft

Changes of the AFM:
Increase of demonstrated cross wind performance 9kts →15kts
corrections of typos, correction of current warning trigger values,
minor wording, addition of GDU460 to the MMEL
AFM download: https://www.bristell.com/technical-documentation/

BRISTELL B23 - 915

Bulletin No.
Bulletin číslo

Bulletin Classification
Klasifikace bulletinu

Date of Issue
Datum vydání

Bulletin title
Název bulletinu

Affected aircraft
Týká se letadel

Brief description
Stručný popis

Header

ADxC-73-SB-013

Service Bulletin for convenience or option

11.04.2022

Replacement of fuel filler neck placard

B23-915 All aircraft

- Addition of fuel grade AVGAS UL91 to the corresponding section in the AFM

- Replacement of fuel filler neck placards according to ADxC-DC-73-042

- Replacement of AFM ADxC-73-003-AFM by latest revision B

BRISTELL Ultralight / Lightsport

Bulletin No.
Bulletin číslo

Bulletin Classification
Klasifikace bulletinu

Date of Issue
Datum vydání

Bulletin title
Název bulletinu

Affected aircraft
Týká se letadel

Brief description
Stručný popis

Header

ALL-SA-0-0-0-ALL-0002-2021

Safety directive/Safety alert
Závazný bulletin

11.11.2021

Seat attachment
Uchycení sedačky

All UL and LSA models of BRISTELL

Všechny UL a LSA modely bristell

Seat attachment brackets replacement.
Výměna konzol uchycení sedačky.

ALL-SA-3-0-5-0001-2017
ALL-SA-4-0-5-0001-2017
ALL-SA-5-0-5-0001-2017

Safety Alert
Závazný

5.10.2017

ELEVATOR CONTROL STUCK
ZABLOKOVÁNÍ PODÉLNÉHO ŘÍZENÍ

All BRISTELL aircraft fitted with Rotax 912 iS, iS Sport, Rotax 914 engines and an autopilot.
Všechny letouny BRISTELL s motory Rotax 912 iS, iS Sport, Rotax 914 a autopilotem.

Elevator servo rod check
Kontrola táhla serva výškovky

ALL-SA-0-0-0-0005-2020

Safety Alert
Závazný

11.5.2020

KAVLICO PRESSURE SENSORS
SNÍMAČE TLAKU KAVLICO

All BRISTELL aircraft fitted with Kavlico pressure sensors.
Všechny letouny BRISTELL se snímači tlaku Kavlico.

Potential leak of Kavlico pressure sensors
Možný únik snímačů tlaku Kavlico

ALL-SA-0-0-0-0001-2020

Safety Alert Directive
Závazný

7.8.2020 (4.9.2020 Rev.1)
20.8.2020

AOI revision
Revize LP

All BRISTELL BRISTELL aircraft.
Všechny letouny BRISTELL.

Change of crew arm for aeroplane C.G. calculation. (Rev.1 – Re-classification to Safety Directive on FAA request)
Změna ramene posádky pro výpočet polohy těžiště letounu.

>