EU Projects

Projekt: Fotovoltaický systém pro vlastní spotřebu podniku BRM AERO, s.r.o.

OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020403

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení konečné spotřeby energie ve společnosti BRM AERO, s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se využívání OZE v podobě instalace fotovoltaického systému včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.


Project: BRM AERO innovation – Bristell UL TDO aircraft

The goal of the project is to launch an innovative product - the BRISTELL TDO airplane.


Project: Marketing.

The goal of the project is to support the participation of small and medium-sized enterprises in fairs and exhibitions abroad.

These three projects are co-financed by the European Union.

European Union Programme

LATEST BRISTELL NEWS

>