EU Projects

Projekt: NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007182
Vybudování FVE v areálu společnosti BRM AERO, s.r.o.
Hlavním cílem projektu je instalace FVE bez akumulace energie na provozních objektech společnosti,
což umožní společnosti pokrytí části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů.
Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy
s/bez akumulace - I. výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Financováno Evropskou unií

Projekt: Fotovoltaický systém pro vlastní spotřebu podniku BRM AERO, s.r.o.

OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020403

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení konečné spotřeby energie ve společnosti BRM AERO, s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se využívání OZE v podobě instalace fotovoltaického systému včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.


Project: BRM AERO innovation – Bristell UL TDO aircraft

The goal of the project is to launch an innovative product - the BRISTELL TDO airplane.


Project: Marketing.

The goal of the project is to support the participation of small and medium-sized enterprises in fairs and exhibitions abroad.

These three projects are co-financed by the European Union.

European Union Programme

LATEST BRISTELL NEWS

>